Ekologicky obhospodařují několik tzv. maloplošných chráněných území. V uplynulém roce za pomocí křovinořezů sekali a ručně hrabali například louky pod Vlčí horou u Černošína, které zajímavými a vzácnými rostlinami přímo oplývají, a stejná činnost je v léto lokalitě čeká i letos. Za zmínku také stojí oblast Racovských rybníčků, které se řadí mezi přírodní památky stejně jako Čerňovice nebo Maršovy Chody.

Letos začínají s obnovou pruhového značení v přírodní rezervaci U rybníčků, což je další z činností, kterou nadšenci přispívají k ochraně těchto vzácných biotopů. ČSOP Planá se taktéž podepsala pod tzv. "Plán péče" několika lokalit, což je zásadní koncepční materiál na období 10 až 15 let, ze kterého vychází následná péče o danou lokalitu.

Na maloplošných zvláště chráněných územích pak dobrovolní ochránci také mimo prováděné činnosti informují případné návštěvy o zajímavostech dané lokality a připomínají pravidla chování s tím související. Managementy, které ČSOP Planá v rámci ochrany přírody vykonává, jsou zpravidla zadávány krajským úřadem a financovány z "Programu péče o krajinu B".

"Prostředky, které si činností na cenných lokalitách vyděláme, použijeme ke krytí nákladů souvisejících především s dopravou a opravou potřebného nářadí, především křovinořezů," vysvětlil jeden ze členů organizace Ladislav Lokajíček.

V letošním roce mají za sebou již jeden úklid odpadků podél komunikace v nezastavených částech města Planá a to nezávisle na masových celorepublikových akcích vyhlášených jednou nebo dvakrát ročně typu „Ukliďme Česko“ apod. „Uklízet se má průběžně, nejlépe odpad nevytvářet a už v žádném případě se ho nezbavovat mimo místa určená. Je to věc morálky,“ tvrdí shodně členové organizace. Tento úklid provedla parta nadšenců zcela ve vlastní režii. Na rozdíl u péče na lokalitách, kde jsou práce hrazeny z fondu Programu péče o krajinu. Peníze, které ochránci získají, použijí na opravu náčiní, nákup nového nářadí a na dopravu. Po konečném vyúčtování financí se peníze co zbydou používají na společné výlety v rámci celé České republiky. "Jsme opravdu dobrá parta, užíváme si společně jak dřinu, tak zábavu. Obojího je dost, ale výsledek stojí za to a to nás těší," zakončil Lokajíček.

ZO Českého svazu ochránců přírody z Plané vznikla v roce 2003, v současné době čítá 11 členů, a je připravena do svých řad přijmout další nadšence, kteří rádi přiloží ruku k dílu .