I přes výrazná vládní opatření je tak možné účastnit se zajímavé akce, a navíc se zapojit do soutěže. „Odpoutejte děti od počítačů a prožijte s nimi jarní prázdniny aktivně v Českém lese,“ je výzva organizátorů akce s názvem Putování od tůňky k tůňce.

Zájemci mohou vyrazit na celkem šest míst mezi Bělou nad Radbuzou a Železnou, kde jsou tůňky zadržující vláhu v krajině. „Tůněk je ale více. Na třech místech jsou po třech, jinde pak po jedné,“ říká lesník Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se na tvorbě tůněk podílel. Celkem v minulých letech bylo vybudováno v rámci projektů na zadržení vody v krajině tůněk 25 v okolí Bělé nad Radbuzou. Slouží k rozšíření druhové pestrosti a zmiňovanému zadržovaní vody v krajině. „Vysychají jen výjimečně, některé jsou i napájené odvodňovací strouhou.“

U každé tůně je umístěn speciální kód, který si děti zapíší. Tento kód spolu s fotografií přímo od tůňky pak mohou soutěživí školáci či jejich rodiče zaslat na adresu spoluorganizátora knihovna@belanr.cz . Odměnou jsou pak dárky s tématikou ochrany přírody.

V těchto dnech tůně postupně rozmrzají. „Kdo tak přijde, může vidět různé druhy ptáků, kteří tam chodí pít, ale také při troše štěstí i další živočichy nebo jejich stopy,“ dodává lesník Žižka.

Účastníci akce musí dodržovat všechny platná omezení nařízená v souvislosti s koronavirovou epidemií. Tedy na výlety k tůňkám mohou jít jen například děti s rodiči.

Ve spolupráci s Městem Bělá nad Radbuzou individuální putování připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a akce potrvá až do konce týdne. Fotografie a kódy je možné poslat do 3. března.