Zájemcům tam bude k dipozici 11 bytů 1+1, jeden byt 1+kk, 62 bytů 2+1, 13 bytů 2+kk a 17 bytů 3+1. Jedenáct z celkového počtu bytových jednotek je upraveno bezbariérově. Žádosti o byty se začnou vydávat od 1. října v kanceláři Správy majetku Města Bor. Příjem žádostí začne od 18. listopadu 2008. Vlastní přidělování jednotek bude na svých zasedáních provádět bytová komise. „Vzhledem k tomu, že byty jsou vedle nemalého podílu města stavěny z dotace Státního fondu rozvoje bydlení, musí žadatelé splňovat podmínky dané zákonem,“ upozorňuje místostarosta Boru Petr Myslivec.

Podmínky jsou následující: Žadatel nemůže mít vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému a rodinnému domu nebo bytu, ani je užívat právem odpovídajícím věcnému břemeni. „Druhou podmínkou je, že nájemcem se může stát příjmově vymezená osoba,“ podotkl Myslivec. Do toho jsou zahrnuty osoby, které prokáží, že jejich průměrný měsíční příjem v období 12ti měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek hrubé měsíční mzdy stanovené Českým statistickým úřadem. „To znamená, že žadatel, který žije sám, nesmí přesáhnout 17.353 korun průměrného měsíčního příjmu za uplynulých dvanáct měsíců,“ vysvětlil místostarosta.

Nájemcem se může také stát osoba spolu s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl za uplynulých 12 měsíců 32.538 korun. Uvedené příjmové částky platí pro nájemní smlouvy uzavřené do 30.6. 2009.