Rekonstrukce náměstí, úpravy zeleně a především kácení stromů vyvolalo v poslední době v Plané řadu emocí. Právě proto město svolalo veřejnou diskuzi a přizvalo odborníky. Především uznávaného architekta Jana Soukupa a certifikovaného dendrologa Tomáše Hupače. Město chce objasnit důvody, proč k takovým silným zásahům došlo a dochází, a také chce dát větší prostor pro vyjádření veřejnosti. V úvodu hovořil architekt Soukup právě o náměstí v Plané. Zmínil, že lidé odjakživa vtiskávají podobu městům a náměstí je vlastně takový demokratický prostor, který musí sloužit hlavně občanům.

„V historii na náměstích stromy nenajdete a zeleň byla vždy jen doplňková,“ řekl architekt Soukup a vysvětlil, proč jsou velké stromy na náměstích nevhodné. „Stromová zeleň nesmí bránit pohledům na architekturu domů. Například tady v Plané máte unikátní dochované pozdně gotické štíty, které nyní budou vidět.“

Ulice Dukelských hrdinů čeká rekonstrukce. Během několika let by se mohla proměnit v bulvár.

Architekt Jan Soukup dále připomněl, že před rekonstrukcí mělo náměstí čtrnáct stromů a po rekonstrukci jich tam bude celkem třicet osm. Osazeny ale jsou a budou v jiném řádu, než byly ty původní. Musí se totiž respektovat podzemí náměstí, jako jsou různé elektroinstalace, vodovody a další sítě.

STROMY VE MĚSTĚ MAJÍ SVÁ RIZIKA I PŘEDNOSTI

O zeleni ve městech a zejména o stromech a případných rizicích hovořil i arborista Tomáš Hupač. „Na pohled zdravé stromy mohou být hrozbou,“ uvedl a pokračoval: „Strom je živý organismus, pro laiky často neznámý a nepochopený. Skrytou hrozbou mohou být houby, dutiny, ale i takzvané tlakové větvení nebo sekundární koruny.“

Právě některé ze zmíněných vad stromů byly jedním z důvodů, proč musely být pokáceny. Dále arborista hovořil o velikém významu stromů ve městech: „Pohlcují oxid uhličitý, zadržují vodu, mají estetickou hodnotu i historický význam a také snižují teplotu. Oproti prostoru mimo město může být v centrech měst teplota až o čtyři stupně vyšší,“ vysvětlil odborník v oboru péče o dřeviny Hupač, který se profesně zabývá údržbou stromové zeleně rostoucí mimo les.

PLANÁ UŽ INVESTOVALA DO ZELENĚ MILIONY

Diskuze se ve středu večer v plánském kině točila nejenom kolem náměstí. Přítomní se ptali na budoucí podobu dalších míst Plané, jako je například ulice Dukelských hrdinů nebo prostor před školou Na Valech. „Nikdy nešlo v Plané tolik peněz do zeleně jako v posledních letech,“ poukázala starostka Plané Martina Němečková a vyjmenovala milionové investice nejen do parků. V současné době město řeší úpravu zmiňované ulice Dukelských hrdinů, která by mohla získat podobu takzvaného bulváru. Oslovená architektonická studia vypracovávají návrhy, ke kterým se bude moci vyjádřit i veřejnost. Město nakonec nemusí ale žádný z dodaných realizovat.