Akci zorganizovali členové klubu hledačů HP Tachov, jinými slovy Hapáci. Písmena HP v názvu jejich klubu mají několik významů. „Hledači Pokladů – to jsou detektoristé, kteří běhají po polích a lesích s detektorem v ruce. Hledači Podzemí – to jsou virguláři, ti mají místo detektoru v ruce virguli a pak jsou Hledači Poznání – ti mohou mít v rukách obojí, také běhají po lesích i polích, ale ještě navíc ještě běhají po archivech," vysvětlil hledač František Soukup z Tachova a dále uvedl, proč právě oni zorganizovali setkání s archeologem. „Všechny tyto činnosti úzce souvisí s archeologií. Proto jsme s Muzeem Českého lesa v Tachově připravili na sobotu 15. března od devíti hodin v zadní části muzea zajímavou přednášku."

Přednášet bude zástupce ředitele pro památkovou péči a legislativu Mgr. Jan Mařík, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR. „Ten dopoledne seznámí přítomné s různými zákony, s nedestruktivní archeologii a archivováním nálezů. Odpoledne pak bude věnováno praktické části v terénu," dále popsal Soukup. Tu odpolední část setkání povede tachovský archeolog Nikola Rayman.  Jan Mařík bude pomáhat při zaměřování.

Hapáci zvou k účasti i veřejnost. „Této přednášky se mimo členů klubu mohou zúčastnit všichni zájemci o hledání nebo archeologii. Všichni jsou vítáni," vzkázal hledač.

Pokud by jste se chtěli seznámit s činností Klubu hledačů HP Tachov na obrazovce, podívejte se na následující video s názvem Hapáci.

Zdroj: Youtube