Jak informovala kronikářka Stříbra JIndřiška Netrvalová, Mirko Strankmüller byl do funkce zvolen 18. června 1986. „V té době nastal rozhodující obrat a skutečné nastartování obnovy historické renesanční radnice. Vedení města v čele s panem Strankmüllerem využilo nastalé situace, způsobené živelnou pohromou, a podařilo se prosadit zařazení obnovy radnice do závazného plánu dodávek Okresního stavebního podniku v Tachově," uvedla Netrvalová.

Na radnici se posléze vrátila správa města se svými úřadovnami, z objektu se stalo i kulturně společenské centrum. „Panu Strankmüllerovi se podařilo být předsedou městského národního výboru v pohnuté době historických změn v naší společnosti po listopadu 1989. Otevřely se hranice a Němci byli také zvědaví, jak to u nás chodí. Z německého městečka Vohenstrauss přijeli vyjednavači spolupráce. Dne 26. února 1990 vyjeli první představitelé Stříbra do Vohenstraussu a na 7. března 1990 byla do Vohenstraussu k rozhovorům na radnici pozvána oficiální delegace," popsala kronikářka.

Tehdejší předseda národního výboru Mirko Strankmüller a starosta Vohenstraussu stvrdili dohodnuté partnerství obou měst podáním ruky a dali vzniknout vztahu, který trvá dosud.

Deset let po podpisu smlouvy, v roce 2000, se někdejší předseda MěNV a první porevoluční starosta města Mirko Strankmüller vyjádřil, že podpis partnerské smlouvy z roku 1990 je jako stavění mostů mezi dvěma sousedícími národy, českým a německým.