Jedním z hlavních bodů programu bylo schválení městského rozpočtu na rok 2019. „Rozpočet jsme projednávali už na mimořádné radě, kam byli pozvaní všichni zastupitelé. Návrh zůstal bez podstatných změn,“ řekl Deníku starosta Tachova Ladislav Macák. Dodal, že město bude hospodařit se schodkovým rozpočtem. Plánované příjmy činí 356 848 000 korun, výdaje 436 472 000 korun.

K největším investičním akcím bude patřit výstavba nových povrchů v Bělojarské ulici, veřejné osvětlení v Tovární ulici a plánované je také dokončení Smetanovy ulice. „Také bychom chtěli začít pracovat na přestavbě Areálu Mže. Chceme ale méně nákladnou variantu, než byla původní,“ vysvětlil dále starosta, podle něhož by se práce v první fázi měly týkat přestavby sálů a zázemí.

Očekávaným bodem bylo také jednání o poplatcích za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Politické sdružení Partioti Tachova chtělo podle svého programového prohlášení prosadit jeho zrušení.

Zatím se tak nestane, občané se ale dočkají snížení ze současných 750 korun na 500 korun za osobu a rok. „S ostatními stranami jsme zatím nenašli shodu. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 se tak vrátí na původní výši, bude tedy opět činit 500 korun za osobu na rok,“ informoval starosta.

Zastupitelé také vzali na vědomí petici občanů, kteří vyjádřili nesouhlas v plánovanou výstavbou parkoviště v Hornické ulici. „Práce na přípravě výstavby parkoviště se zastavily už za minulého vedení. Situace je nyní taková, že parkoviště dělat nebudeme,“ uzavřel starosta Ladislav Macák.