Pacientům z Tachovska, pro které je stodská nemocnice spádovou, by to přineslo větší jistotu v tom, která nemocnice se vlastně o ně bude starat.

O návrhu hovořil už minulý týden na setkání s obyvateli Tachovska krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek. „Pojišťovnám předkládáme návrh, podle kterého by se zrušilo požadovaných patnáct procent, tedy 123 lůžek. Zrušením několika lůžek na různých odděleních všech krajských nemocnic by se tohoto počtu docílilo a nebyla by ohrožena celá oddělení ve Stodu a v Rokycanech,“ vysvětlil radní.

Zdravotní pojišťovny tento návrh na jednání Pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových zdravotních zařízení v Plzeňském kraji přijaly. „Neshodneme se zatím úplně na počtu lůžek, tam určitě dojde třeba na internách ještě k úpravám, jinak je ale pro naši pojišťovnu návrh holdingu v globálu akceptovatelný,“ řekl při schůzce pracovní skupiny Jiří Wimmer, ředitel regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Shodný názor vyjádřila i ředitelka divize Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Šárka Strolená. „Vzhledem k tomu, že na Tachovsku není žádná nemocnice akutní lůžkové péče, došlo k posunu názorů ohledně spádové Stodské nemocnice. Měla by v ní zůstat akutní lůžková péče na chirurgii, interně, dětském a nejspíše i gynekologicko porodnickém oddělení,“ uvedla.

„Posun v postojích zdravotních pojišťoven je pozitivní zprávou, už nevede diskuse o rušení celých oborů, což by ohrozilo existenci nemocnic, ale o počtech lůžek,“ komentoval výsledek schůzky ředitel zdravotnického holdingu Jiří Fojtík.