„Pozvali jsme také starostu Stříbra pana Nenutila, který nám nabídl případnou pomoc. Tu samozřejmě s radostí vítáme,“ vyjádřil se předseda klubu Bohumír Kráčmar. Stříbrskou schůzi navštívil také předseda celostátního výboru Českého svazu PTP Vladimír Lopaťuk. Podle jeho vyjádření pracují všechny okresní kluby PTP dobře, přestože počet členů klesá. „Je to vzhledem k vysokému věku našich členů,“ vysvětlil. Jak dále na schůzi zaznělo, kvůli poklesu členské základny není vyloučeno, že se okresní kluby sloučí do oblastní organizace.