„Momentálně pracujeme na části silnice u Nové Hospody, dále pak na třech částech silnice mezi Tisovou a Novou Hospodou. Obojí by mělo být hotovo do konce tohoto týdne,“ řekl Josef Popule, vedoucí příprav a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, oddělení Tachov.

Jak dále Popele zmínil, křižovatka u Nové Hospody, stejně jako silnice od Tisové na Novou Hospodu byly v hledáčku oprav již delší dobu. „V úseku mezi Tisovou a Novou Hospodou jsme prováděli jen nejnutnější práce, aby se dalo po silnici vůbec jezdit.
Nyní dojde na kompletní propojení všech úseků tak, aby byla celá vozovka v dobrém stavu po celé své délce. Jedná se dohromady o 1300 metrů oprav. Podle firmy provádějící tyto práce by mělo být hotovo do tohoto pátka, maximálně pondělí. Již klasicky záleží na přízni počasí. Po dodělání silnice se již pouze namaluje značení a zpevní krajnice, aby bylo vše bezpečné.“

O něco náročnější je oprava příjezdu na křižovatku přímo u Nové Hospody. „Zde se musely měnit podkladní vrstvy. Provedenou statistickou jsme totiž zjistili, že silnice je zde opravdu ve velmi špatném stavu. Proto zde byly opravdu rozsáhlejší. Ale stejně jako v případě prvního popisovaného úseku by mělo být hotovo tento pátek, v následujícím týdnu se již dodělají pouze detaily,“ dodal Josef Popule.