A to i přesto, že nedávné povodně ohrozily majetek, a voda opět napáchala škody. „Projekt na realizaci protipovodňových opatření ve Starém Sedlišti sice existuje, ale zainteresované instituce mají na něj různý názor,“ uvedla starostka obce Jitka Valíčková. Práce na budování konkrétních opatření tak stojí. Obci tak zbyla při nedávných záplavách pouze jednoduchá řešení. „Jediné co jsme mohli udělat, bylo vykopání strouhy do rybníka v Novém Sedlišti,“ podotkla dále starostka. „Podle našeho názoru by věci pomohlo vyčištění koryta potoka v obci, ve kterém jsou letité nánosy. Ale my nemůžeme zasahovat do vodního toku,“ pokračovala Valíčková. Podle vyjádření bývalého vedení obce by měly protipovodňová opatření v sobě zahrnovat úpravu samotného toku a rozlivových luk i vybudování valů u rodinných domů.