Můstek sice není velký, ale vede po něm důležitá komunikace od křižovatky průtahu městem s Nádražní ulicí. Můstek tak tvoří součást jedné z nejdůležitějších dopravních spojnic s centrem města.

Avizovaná oprava můstku stále ještě nezačala, přitom měla trvat od června do podzimu. Podle informací Deníku budou práce zahájeny začátkem srpna. Jak uvedl v plánském zpravodaji místostarosta města Pavel Nutil, důvodem odkladu byla nespokojenost investora, kterým je město Planá, s nečinností vybraného dodavatele rekonstrukce mostu. A tak radnice svěřila zakázku firmě, která se umístila jako druhá v pořadí.

Oprava mostku, který překlenuje malý vodní tok a mimo jiné jej velmi často používají zákazníci supermarketů, které leží po obou stranách vodního toku, by podle informací z plánské radnice měla začít v srpnu a práce budou trvat dva a půl měsíce. Většinu tohoto času bude most zcela uzavřen pro veškerou dopravu, pěším poslouží lávka.