Opravu mostu v letošním roce schválil už loni Plzeňský kraj. Náklady na stavbu jsou přibližně 11 milionů korun. „Součástí stavby je i restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého. Ta bude před stavbou sejmuta a odvezena k restaurování. Po dokončení stavby bude vrácena k mostu,“ uvedl Deníku generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Miroslav Doležal.

Že je mostek v Lesné poškozen, se zjistilo před několika lety, silničáři proto vybudovali vedle něj provizorní komunikaci.

Dodavatelská firma starý propustek nejprve zbourá. Po demolici bude v těsné blízkosti postaven zcela nový most a vybudována část silnice v délce dvou set metrů. Silničáři také upraví stávající sjezdy, vytvoří nové záchytné a bezpečnostní zařízení, včetně úprav odvodnění silnice. V neposlední řadě budou vysazeny nové stromy.

Silnice do Lesné bude uzavřena od dubna do září, objížďka povede přes Zadní Milíře.