Přestože oprava nádražní budovy v Plané, kterou zajišťuje Správa železnic, stále není dokončena, město Planá už nemíní ztrácet čas a pouští se do plánované rekonstrukce parkovací plochy a celého okolí nádražní budovy.

„Jak už bylo několikrát zmíněno, nádražní budova měla být již dávno opravená a sloužit cestujícím. To, že se tak dodnes nestalo, není vinou města. Město pouze podepsalo smlouvu na zábor prostorů před budovou, která však již vypršela. V současné době se dořešuje vyklizení tohoto prostoru, některé administrativní kroky s rekonstrukcí spojené a na začátku dubna začínáme s opravou prostorů před nádražím a v jeho okolí,“ sdělila Deníku starostka Plané Martina Němečková. Město několikrát apelovalo na vlastníka budovy, aby zajistil včasné odizolování stěn nádražní budovy před zahájením prací na prostranství před budovou neb ve chvíli, kdy budou práce dokončeny, nebude možno odizolování provádět z důvodu, že by došlo k poškození nově položeného povrchu. K tomu v současné době dochází a firma je dohodnuta na paralelní spolupráci se zhotovitelem rekonstrukce přednádražních prostor a parkoviště firmou Karel Benda- zemní a výkopové práce Chodová Planá.

Vizualizace ulice Dukelských hrdinů v Plané.
Planá se chystá na velkou proměnu. Začne rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů

V průběhu rekonstrukce, jejíž náklady budou činit přibližně 15 milionů, z nichž 11 milionů uhradí město ze získané dotace, dojde k úpravě komunikace, úpravám autobusových zastávek, navýšení počtu parkovacích míst, vzniknou dva přechody pro chodce.

„Vpravo od provozní budovy ČD vznikne 8 parkovacích míst. Podél této budovy a před ní byla umístěna zařízení pro vlastní provoz přestupního uzlu, tj. autobusové zastávky, a část parkovací kapacity uzlu v počtu 11 stání, z toho jsou dvě vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a za nimi směrem k Nádražní ulici je vložen pás pro parkování jízdních kol,“ vypočítává starostka.

Poznáte, kde jsme pořídili tuto fotografii?
KVÍZ: Kontejnery, graffiti i vodopád. Poznáte místa na Tachovsku?

„Zbývající požadovaná parkovací kapacita je umístěna v Jateční ulici za současným sportbarem Roxy jako doplňkové parkoviště pro 14 automobilů, kde bude kolmé stání a 10 stojanů na jízdní kola,“ doplnila Martina Němečková.

V ulici Nádražní vzniknou dva přechody pro chodce, které budou zajišťovat bezpečný provoz chodců mezi Jateční ulicí , celá stavba je řešena bezbariérově. „Pevně věřím, že i přes veškeré problémy, které má Správa Železnic s dokončením opravy budovy, bude vše hotovo do konce roku 2024 a dojde tak k výraznému zlepšení komfortu všech cestujících a také obyvatel zmíněné části města,“ dodala závěrem starostka Plané.