Ta postupuje sice pomalu, ale jistě vpřed. „Řádu Křížovníků s červenou hvězdou se podařilo získat od Plzeňského kraje dotaci na pokračování oprav. Nyní se pracuje na novém kompletním zastřešení nad oratoří, kde byl shnilý krov a krytina byla také již dožilá,” sdělil k věci tachovský farář Václav Vojtíšek. „Nyní se instalují zcela nové krokve i vazný trám. Pak přibude i nová krytina. Postup prací bohužel závisí na omezených financích, které jsou k dispozici,” dodal Vojtíšek s tím, že tesařské práce by měly skončit v říjnu.