Problémů s opevněním bylo v minulých letech již několik. Asi jedním z nejzávažnějších případů byl ten, kdy se v roce 2010 nejspíše působením vytrvalých dešťů utrhlo zhruba patnáct metrů hradeb a zavalilo přilehlý dům. V tomto případě se naštěstí děsivě vypadající incident obešel bez zranění. V domě se v tu chvíli nacházela matka se dvěma dětmi.

I přes to, že město započalo téměř ihned se zajištěním hradeb, byl v roce 2013 vyhlášen zákaz vstupu do severní části městského parku, právě kvůli vyvalenému a sesunutému opevnění. Předpokládaným pachatelem sesuvů byl opět vydatný déšť. Jak občany, tak zástupce města tento problém samozřejmě trápil a již v této době začal vznikat plán na možné řešení. „Statici sledují, jak se situace vyvíjí, zda posuvy pokračují a jak by se mohlo dále postupovat. Projekt na opravu bude hotový do konce srpna a pak začneme hledat možnosti, jak opravu financovat," vysvětlil již dříve starosta Stříbra Karel Lukeš.

V roce 2013 počítalo město s tím, že realizace projektu by byla možná výhledově kolem roku 2015. A své slovo dodrželi téměř na čas.

„Je v plánu zrekonstruovat kompletně celé hradby, od Diany až k základní škole, včetně části v městském parku," vysvětlil Lukeš. Jak ale zdůraznil, nebude se jednat pouze o zajištění, aby nějaký uvolněný kámen nespadl případnému kolemjdoucímu na hlavu. „Bude se jednat o kompletní opravu v pravém slova smyslu. Samozřejmě s tím jsou spojená i místa, kde se bude muset část hradeb zcela strhnout a znovu postavit. Je to ale potřeba."

Ač se jedná o rekonstrukci potřebnou a ocení jí nejspíše každý, kdo zbytky opevnění v posledních letech viděl, u stavebních firem, které by se o tento projekt mohly zajímat, výběrové řízení zájem bohužel nezvedlo.

„Do výběrového řízení na opravu opevnění se bohužel nikdo nepřihlásil. Nyní se upravují některé body v nabídce a brzy bude výběrové řízení vyhlášeno znovu. Věřím, že tentokrát vzbudí větší zájem." dále uvedl stříbrský starosta.

O tom, že to vedení města myslí s rekonstrukcí hradeb vážně, svědčí i vyhrazené finance pro tuto přestavbu. „Celkově je pro projekt opravy opevnění vyhrazena částka čtrnáct milionů korun," na závěr podal informaci Karel Lukeš. Vyhrazená částka tedy oproti prvotním záměrům ještě vzrostla. To je zapříčiněno především dotací, ve kterou město doufalo již při prvních problémech s touto památkou. „Nakonec se nám podařilo od Ministerstva kultury, pod které tyto objekty spadají, dostat dotaci ve výši osm milionů korun. Tato částka nám tedy výrazně pomůže," na závěr řekl starosta.

I přes vysokou pomoc od ministerstva přesto město bude muset zainvestovat ze své kasy částku kolem sedmi milionů. Jak ale již bylo řečeno, rekonstrukce je opravdu potřebná.