To řekl při slavnostním otevírání rekonstruované fary v Michalových Horách Aleš Sedláček, člen náčelnictva Ligy lesní moudrosti, která chátrající objekt zachránila před další devastací.

Liga lesní moudrosti, celostátní organizace, která se inspiruje životem severoamerických indiánů, má totiž nedaleko Michalových Hor letní tábořiště. A fara se stala jakousi základnou.

„Před 15 lety jsme hledali místo, které by mohlo sloužit jako naše základna při tradičním letním táboření na Kosím potoce. Na internetu jsme objevili v aukci romantickou budovu fary a rozhodli jsme se jí vdechnout nový život,“ uvedl Sedláček s připomenutím zdlouhavé a náročné práce.

„O to větší mám dnes radost, že jsme projekt dotáhli do zdárného konce. Fara se totiž stala místem setkání našich dobrovolníků i místních, kteří se na práci podíleli, získala podporu okolních obcí i spolků,“ dodal.

Oprava objektu se neobešla bez finanční pomoci z různých dotačních titulů. Dům bude sloužit veřejnosti.

Jak dále člen vedení Ligy lesní moudrosti při otevření rekonstruované fary uvedl, objekt přivítá různé dětské oddíly, rodiny s dětmi nebo účastníky projektu Škola mimo školu. „V tomto projektu se snažíme o propojování školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit,“ řekl Sedláček.

Slavnostního představení rekonstruovaného objektu se v Michalových Horách zúčastnily tři stovky lidí. „Za pomoci obří sady třecích dřev pak zástupci všech, jenž mají na dokončení projektu svůj podíl, vytřeli jiskru pro první oheň, který zaplál ve farních kamnech,“ popsala za Ligu lesní moudrosti Kateřina Sadílková. V rozdělávání ohně pomocí třecích dřev si pak zájemci mohli zasoutěžit.

„Děti si vyzkoušely biologický kurz, který zde bude vedle truhlárny, kovárny a geologie k dispozici školním skupinám i dětským oddílům,“ doplnila Sadílková.

Účastníci slavnostního otevření fary se mohli setkat se vzácným hostem. „Popřát vše dobré faře i českým woodcrafterům přijela i Julie Seton, vnučka Ernesta Thompsona Setona – ilustrátora, spisovatele a především zakladatele světového woodcraftu. V dopoledních hodinách proběhla v Michalových Horách její přednáška, kterou si nenechalo ujít na 120 posluchačů,“ uvedla dále členka Ligy lesní moudrosti.

Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o pobyt v přírodě a táboření po vzoru severoamerických indiánů. Většina činnosti se odehrává v dětských kmenech. V LLM jsou však i kmeny mladých lidí či dospělých, případně jednotlivci a rodiny s malými dětmi. Unikátní je systém celoživotního vzdělávání ve formě výzev, úkolů, které slouží k všestrannému rozvoji každého woodcraftera. Souborně jsou sepsány ve Svitku březové kůry, jehož prvním autorem byl E.T. Seton.