„V letošním roce získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu obnovy venkova, na opravu těchto křížků. Celkový objem dotace je sedmašedesát tisíc tři sta padesát korun a obec se na financování podílí dvacet tisíci korunami,“ informoval Deník Jiří Kořínek z Lestkova.

První křížek je ze světlého kamene. „Základ tvoří reliéfní hranoly, na sebe navazující, stylizované do klasicistní architektury. Křížek byl vyčištěn, znovu sestaven a obnoveny nápisy,“ uvedl.

Druhý památník je žulový objekt o výšce 180 centimetrů. „Na základovém stupni je mohyla se zakončením ve tvaru půloblouku. Na přední straně je reliéfní nápis věnovaný památce selského vůdce Hanse Kudlicha,“ sdělil Deníku dále Jiří Kořínek.

Kudlich podal v roce 1848 návrh na zrušení poddanských vztahů, roboty a desátků. Zákona byl přijat. Během revoluce v roce 1848 se Kudlich ve Vídni účastnil snah o zachování moci říšského směnu. Byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti, později omilostněn. Památník ve Vrbici byl vysvěcen 14. května 1925 a jeho stavba stála 3500 tehdejších ko­run.

Největším dílem opravy bylo znovuvytvoření plakety Hanse Kudlicha. Plaketa má průměr 25 centimetrů a byla na památník upevněna právě v těchto dnech. Ostatní práce se dělaly v létě.