Jak informovala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, silnice se opravuje od křižovatky v Chodové Plané po celém úseku až za Kyjov směrem do Zadního Chodova. „Bude odfrézován starý vyžilý asfaltobetonový povrch silnice, provedeny lokální opravy sanacemi podloží v neúnosných místech a položena nová ložní a obrusná vrstva z modifikovaných asfaltobetonů, které zajistí její dlouhodobou životnost,“ uvádí vedoucí technik stavby Josef Popule na webu SÚS PK.

Součástí opravy je rovněž rozšíření vozovky, zpevnění krajnic a úprava silničních svahů, pročištění silničních příkopů a zhotovení nového vodorovného dopravního značení.

Práce na opravě budou podle silničářů dokončeny do 31. října. Finanční náklady rekonstrukce tohoto úseku silnice druhé třídy číslo 201 dosahují 36 miliónů korun a jsou poskytnuty prostřednictvím Plzeňského kraje ze SFDI.