Pohřební služby a kamenictví Valko, Tachov:

Zdena Burdová, nar. 1942, Ctiboř

Pohřební služby a kamenictví Valko, Planá:

Vladimír Nejedlý, nar. 1942 Damnov

Pohřební služby Oračko, Tachov:

Jiří Leitl, nar. 1943, Tachov

Blanka Kozlíková, nar. 1957, Tachov

Viktor Ježek, nar. 1946, Tisová

Karel Daniel, nar. 1962, Praha

Jiří Štván, nar. 1958, Tachov

Pohřební služby Oračko, Planá:

František Zeman, nar. 1954, Chodová Planá

Žofie Siládiová, nar. 1924, Broumov

František Opava, nar. 1939, Zadní Chodov

Václav Lácha, nar. 1952, Planá

Zdeňka Vlnová, nar. 1932, Boječnice

Margita Doležalová, nar. 1942, Brod nad Tichou