Pohřební služby Oračko, Tachov:

Dagmar Vávrová, nar. 1975, Tachov

Anna Alexová, nar. 1941, Tachov

Teplárková Anna, nar. 1965, Přimda

Pohřební služby a kamenictví Valko, Tachov:

Petr Dobrý, nar. 1946, Tisová

Marie Fliegelová, nar. 1943, Tachov

Pohřební služby a kamenictví Valko, Planá:

Evženie Dienstpierová, nar. 1942, Planá