Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Pohřební služby a kamenictví Valko, Tachov

František Řezáč, nar. 1956, Tachov

Pohřební služby a kamenictví Valko, Planá

Zdeněk Huňa, nar. 1958, Planá

Pohřební služby Oračko, Tachov

Ibolja Fryčková, nar. 1942, Vítkov

Milan Divecký, nar. 1961, Tachov

Růžena Dardová, nar. 1940, Lom u Tachova

Jan Valko, nar. 1927, Újezd pod Přimdou