„Byli jsme velmi opatrní, protože karbofuran je nebezpečná jedovatá látka, která způsobuje celkové ochrnutí svalstva, včetně svalů dýchacích, otrávený živočich se ve výsledku udusí. Živočich uhynulý na tuto otravu je navíc dalším zdrojem otravy, např. pro mrchožravé obratlovce a hmyz. V bezpečí ale nejsou ani lidé či venčící se psi, k otravě může dojít i po vdechnutí či kontaktu holé kůže s kontaminovanou částí uhynulého zvířete,“ vysvětluje Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), která k nálezu mrtvého orla na Šibeníku vyjížděla.

Kvůli prvotnímu podezření na otravu proběhla hned den po nálezu, o Velikonočním pondělí 10. dubna, konzultace pořízených snímků se Zdeňkem Vermouzkem, ředitelem České společnosti ornitologické a posléze Klárou Hlubockou, psovodkou, specializující se na vyhledávání otrávených návnad a uhynulých živočichů. Okolí nálezu posléze prohledali její vycvičení psi, žádné podezřelé návnady nebyly nalezeny.

Slavnostní rozloučení s předškoláky mateřinky Prokopa Velikého v Tachově.
Tachovští předškoláci se v areálu Mže slavnostně rozloučili se školkou

AOPK ve spolupráci s lesníky a výzkumníky Západočeského muzea v Plzni zkontrolovala známá orlí hnízda,  zda na některém nechybí některý z rodičů. Žádné takové se naštěstí nenašlo. „Rádi bychom poděkovali zúčastněným aktérům za vzorné zajištění nálezu. Ale především Kláře Hlubocké a Zdeňku Vermouzkovi. Doufáme, že se při podobných příležitostech budeme setkávat co nejméně. Ideálně vůbec,“ dodává Zuzana Blažková.