Jak dlouho už se píše historie bezdružického hasičského sboru?

Předloni jsme oslavili 130 let od založení.

V současné době máte skoro třicítku členů. Je mezi nimi i mládež?

Momentálně ne, nemáme totiž proškoleného vedoucího.

Před několika dny jste měli výroční schůzi. Oceňovali jste také nějaké zasloužilé členy?

Letos jsme předávali medaili za věrnost Janu Bastlovi, který je u sboru už čtyřicet let. Za deset let u sboru jsme poděkovali Petru Čapkovi, Karlu Jánskému a Petru Holíkovi.

Podílí se sbor na veřejném životě města?

Samozřejmě děláme brigády kolem hasičárny, o pouti připravujeme pravidelně výstavu historické hasičské techniky. Tu si půjčujeme z Konstantinových Lázní nebo z Teplé. Vyhlášenou akcí je také stavění máje. Spolupořádáme dětský den, kde také děti vidí ukázky práce policie. Před sezonou čistíme koupaliště a naši práci završujeme říjnovou zábavou, kterou organizujeme.

Reprezentujete město na soutěžích v požárním sportu?

V současnosti ne. Teď je těžké dát dohromady lidi na soutěže, protože všichni chodí do práce a bylo by to problematické vzhledem k různé pracovní době, kterou mají.

Podporuje vaši činnost město?

Město nám hodně vychází vstříc. Na konci devadesátých let se hodně z našeho vybavení obměnilo. Kupovaly se nové mundúry, hadice a další nezbytné vybavení.