V rámSkorec vodníci bakalářské práce mapuje místa, kde skorci žijí a nachozeno má už přes dvě stovky kilometrů podél vodních toků na Tachovsku. V sobotu ho Deník zastihl při práci na Kosím potoce u Křínova. „Měřím hloubku vody, rychlost, jakou teče, šířku potoka a také zásaditost či kyselost vody a počítám v daném místě i veliké kameny v korytě,“ říká ornitolog a stojí po kolena ve vodě pod novým mostem. „Zde skorci hnízdili a myslím, že opět zahnízdí. Podmínky pro to mají přímo ideální,“ ukazuje zespoda na mostní konstrukci a dodává, co skorcům přímo svědčí, a co mají rádi. „Spíše menší proud vody, hodně velikých balvanů a hlavně spíše zásaditější vodu.“

Ornitologové v Anglii prý zjistili, že zásaditá voda má příznivý vliv na život skorců vodních. „V takové vodě je pro ně více potravy. A naše záznamy a měření potvrzují, že zdejší voda je zásaditá a je zde poměrně veliký výskyt skorců,“ poukazuje a dodává i množství párů hnízdících na Tachovsku. Jen na Kosím potoce jich je devět hnízdních párů, v celém okrese pak dohledal padesát pět párů vzácného potápějícího se pěvce.

Ornitolog Martin Liška má takzvanou kroužkovací licenci a pravidelně se společně se svými profesně staršími kolegy účastní akcí jako je Vítání ptačího zpěvu, kde své poznatky sděluje veřejnosti.