A u těch bych se rád zastavil, abych upozornil na zajímavou akci, která k příletům ptáků probíhá na internetu. Pořádá ji mezinárodní organizace Birdlife International a u nás ji koordinuje český člen této mezinárodní ornitologické organizace – Česká ornitologická společnost.

Akce se koná již po několik let a s každým jarem se k ní vracíme. Byla vyhlášena pod mezinárodním názvem Spring alive a u nás ji tedy uvádíme v české verzi nazvané Jaro ožívá.

Jde o celoevropské sledování příletu několika ptačích druhů na jaře. Byly vybrány ty, které každý bez problému pozná. V ČR přichází v úvahu čtyři druhy – čáp bílý, kukačka obecná, rorýs obecný a vlaštovka obecná. Kdo se chce akce zúčastnit, zaznamená, kdy se v místě jeho bydliště některý z těchto druhů na jaře poprvé objevil a datum sdělí na webovou stránku této akce. Ta je celoevropsky vedena pod názvem www:springali­ve.net. Sem je možno hlášení o datu zadat a zde se také zájemce dozví všechny další podrobnosti o akci. Stránky jsou vedeny ve více než třiceti jazycích, mezi nimiž je pochopitelně i čeština. Lze si na nich prohlížet postupně vytvořené mapy, na nichž je zachyceno, jak přílet jednotlivých druhů postupuje během jara v daném roce Evropou od jihu k severu. Na stránkách najdeme i řadu dalších informací o těchto druzích ptáků i o výsledcích sledování jejich příletu. Akce je velmi vhodná pro děti, neboť kromě seznámení se s ptáky a jejich sledováním, pocvičí se i v práci s internetem a díky možnosti přepínat jednotlivé jazykové mutace, mohou se snadno procvičit v angličtině, němčině, španělštině či jiném jazyku a získat alespoň základní představu o celé řadě světových jazyků.

Koho by upoutalo sledování příletů ptáků natolik, že by chtěl sledovat i další druhy, je mu k dispozici akce Přílety ptactva o níž se dozví na webových stránkách České ornitologické společnosti, kde získá podrobnější pokyny a kam se také pak posílají hlášení o zjištěných datech příletu.

Pavel Řepa