Břehule je v Česku zcela závislá na lidské činnosti – bez nadsázky se dá říci, že bez těžby písku není břehulí. Jejich populace se zvolna zmenšuje a záleží jedině na člověku, zda se tento trend podaří zastavit.

Tachovsko není ideální pro zahnízdění břehulí. Kdo je chce vidět, musí až za hranice okresu a ještě musí mít, podle ornitologů, veliké štěstí. Pavel Řepa, ornitolog Muzea Českého lesa hovoří o jejich počtu na Tachovsku. „Nula, nula, nic. Sem tam pozorujeme v pozdně tahové době někdy v první půli května, že prolétne někde nad rybníkem pár břehulí," konstatuje.

Nejsou pískovny, není břehule

„Hnízdiště neznáme na Tachovsku nikde," říká Řepa. Důvod je podle ornitologů nasnadě. „V okrese nemáme větší pískovny s kolmými stěnami nebo pískové vysoké břehy řek. U sousedů ve slavkovském lese břehule bývaly. Například u Horního Slavkova nebo podél řeky Ohře u Chebu. Tam je i dnes kolegové pozorují, ale u nás na Tachovsku jsme nezjistili jediné hnízdo," vysvětluje s tím, že to není záležitost novodobá. „Co máme záznamy z padesátých nebo šedesátých let od ornitologa ze Stříbra, tak ani on neměl žádné nalezené místo. Viděl třeba dvě, tři letět, ale nic víc. Je to dáno tím, že potřebuje na stavbu hnízda pískové stěny, navíc v blízkosti řeky nebo rybníka a ty tady moc nejsou."

Dnes už historické, dvacetileté snímky zachycující břehule říční a ornitolga Václava Boška z Plzně.

S tímto opeřencem se setkal ornitolog a ochránce zvířat Karel Makoň, který na Tachovsko jezdí například kroužkovat motáky pochopy nebo luňáky červené. Ovšem i on potvrzuje, že u nás se břehule říční prakticky nevyskytuje. Se zánikem malých pískoven vymizely i populace břehulí. „Měli jsme kolonii v Plzni u Bukovce v pískovně. Tam je lidé i tolerovali a chvíli těžili písek vedle," vypráví Makoň o situaci zhruba před dvaceti lety. „Pravidelně koukám do pískovny u Boru. Nikdy jsem je tam nepozoroval. Na Plzeňsku byla před pěti lety jedna kolonie v kaolince u Dobřan a před dvěma lety v pískovně u Vejprnic. Jiná situace je například na Moravě, ale u nás ten pták vymizel," dodává.

Jak již jejich jméno napovídá, břehule říční dříve obývaly především kolmé pískové říční břehy, ve kterých si hrabaly své až metr dlouhé nory. „S rozvojem vodohospodářství však divočící řeky z krajiny zmizely a břehule si musely hledat nová hnízdiště. Tento koloniálně hnízdící pták nově obsadil pískovny, štěrkovny a hliniště. Dnes dokonce existují pískovny, kde hnízdí i několik tisíc párů břehulí. Přesto se jejich početnost vytrvale snižuje, v současnosti odhadujeme velikost hnízdní populace na českém území na 15—30 tisíc párů," vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.