Cílem projektu bylo rozvíjet komunikační dovednosti při veřejném vystupování, samostatně se zapojit do mediální komunikace, seznámit se s historií vzniku hymny a jejího poslechu a hlavně si procvičit a prohloubit znalosti z vlastivědy. Žáci šesté třídy tedy vyrazili na průzkum do ulic. Oslovovali kolemjdoucí a vyplňovali dotazníky. Jaroslava Londová byla se svými svěřenci očividně spokojena. „Myslím si, že práce s přípravou projektu se vyplatila. Žáci získali pomocí prožitků nové informace a zkušenosti. Akce je velmi zaujala, zejména pak spolupráce s lidmi na ulici,“ říká Londová. Ve škole si ještě všichni vyrobili plakát, vybarvili vlajku a poslechli státní hymnu. Skloubení teorie s praxí získávání informací na veřejnosti přineslo kýžené ovoce. „Už jsem opravdu pochopil, proč je datum 28.10. pro nás tak významné. Vím, že v roce 1918 vznikla ČSR,“ řekl nám šesťák Ondřej Kuchár.