Rozpočet obce byl schválen již v polovině prosince. Naše obec bude v tomto roce hospodařit s devíti a půl miliony korun. Letošní rozpočet bude schodkový. Schodek bude činit přibližně dva a půl milionu korun. Je to z toho důvodu, že plánujeme zavedení inženýrských sítí k novým stavebním parcelám, kterých je dvacet dva. To je také zároveň jedna ze dvou velkých letošních investičních akcí v naší obci. Tou druhou je dobudování parkovacích ploch v obci. Nyní jsme zhruba v polovině. Zbývá nám dobudovat odstavná místa převážně u bytových domů.