Právě v úterý jsme na našich internetových stránkách zveřejnili oznámení o projednání návrhu našeho územního plánu. Lidé i okolní obce se tak mohou vyjádřit, mají na to měsíční lhůtu. Někteří občané nám již své připomínky zaslali. Týkají se především jejich žádostí o převedení jejich pozemků, které získali v rámci restitucí, na stavební parcely. Samozřejmě, že se obec bude snažit brát v potaz tyto připomínky. Není ale jisté, zda bude možno všem vyhovět.