V současné době je hotov projekt. Jeho realizace ale záleží na množství finančních prostředků z dotací. Souvisí s tím budovaný obchvat Plzně. Pokud se tam podaří ušetřit finance, pak bychom provedli opravu tohoto úseku. V současné době zde připravujeme bodovou výspravu, která by měla odstranit příčné praskliny ve vozovce. Práce by měly začít v příštích týdnech. Náklady na tuto opravu nejsou zatím přesně známy.