Pobyt dětí financovaly Evropské sociální fondy ze svého projektu Duhový most. „Mraveniště se do projektu zapojilo, vybralo si pro něj naši školu, zajistilo místo pobytu. My jsme se zabezpečili náplň programu a pedagogický dozor,“ informovala nás Jitka Wagerová, učitelka z vybrané tachovské školy. Program byl bohatý. Během pěti dnů se při něm mládež zapojila do řady aktivit. „Přichystali jsme pro děti například vědomostní soutěže, maškarní karneval, branný závod, sportovní a společenské hry.

Především pak canisterapii, což je ukázka výcviku asistenčních a slepeckých psů,“ připomněla Wagerová. Do programu byla začleněna také beseda s policisty. Včera se v táboře s dětmi setkali Václav Blahník a Jindřiška Cholenská z tachovského policejního ředitelství. Hlavním tématem besedy byli cyklisté jako účastníci silničního provozu. Policisté zábavnou formou kladli školákům otázky a poučili je tak například o povinné výbavě kol i jak se mají chovat v silničním provozu. „Děti projevily dobré znalosti,“ uznale přikyvoval Václav Blahník. Ten drobotinu upozornil také na nebezpečí, které na ně číhá v požívání drog, alkoholu a tabákových výrobků. Pobyt v táboře se dětem z tachovské školy nesmírně líbil.

„Ani se mi odsud nebude chtít. Nejvíc se mi líbily soutěže. Už jsem na jednom táboře byl, ale tady v Boněticích je to určitě lepší. Hodně jsem se sem těšil,“ svěřil se nám dvanáctiletý Kája Klukan. Také stravu si školáci pochvalovali. „Vařili nám tu dobře. Snědla jsem všechno a občas si i přidala,“ pochlubila se čtrnáctiletá Lucka Laznová. Pětidenní pobyt měli školáci zcela zdarma. „Je to výhodou pro jejich rodiče. Z finančních důvodů si řada z nich nemůže dovolit pro své ratolesti pobyt v jiném letním táboře zaplatit,“ podotkla Jitka Wagerová.