Oživené noční prohlídky františkánského kláštera a kostela sv. Maří Magdalény a sv. Alžběty přivítaly početné zájemce všech věkových kategorií o dobovou historii muzea, aby tu vyslechli poutavé vyprávění o jejich vzniku a pozoruhodné minulosti.

V dobovém obleku zahájila prohlídku objektů ředitelka muzea Jana Hutníková. V následujícím, hodinovém programu, podala vyčerpávající informace o počátcích vzniku kláštera, založeného Františkány, kteří do Tachova přišli v roce 1466 aby na místě bývalého špitálu vystavěli v letech 1689 – 1694, pražským architektem Martinem Alliem navržený nový klášter a pak i kostel dvou významných světic duchovního života.

„Nyní vstupujeme dosud nepoužívaným vchodem do barokního kostela, kam dříve noha ženy vstoupit nesměla. Postupujte opatrně až k prvním lavicím, kde se můžete pohodlně usadit," pozvala první skupinu návštěvníků k prohlídce ředitelka.

A pak se již před zraky diváků rozehrál děj dobových scén ze života mnichů a historie kláštera tak, jak jí zaznamenali kronikáři let dávno minulých. Za svitu svící prošli návštěvníci temnými zákoutími kláštera i klášterního kostela, aby na své pouti potkávali mnichy a jiné tajemné postavy, oděné do kostýmů této pohnuté doby. Také divadelní scénky, odehrávající se v působivé atmosféře let dávno minulých s podmanivou hudbou a prostředím, prosyceným vůní kadidla, umocnily autentičnost doby a setkaly se s mimořádným zájmem a značným ohlasem veřejnosti.

Tradičně velkému zájmu, hlavně mezi mládeží a dětmi, se těšilo vystoupení skupiny historického šermu Zlatý Grál, uměleckého vedoucího Milana Giny. Tentokrát její aktéři vyměnili sečné a bodné zbraně za hořící pochodně a na nádvoří tachovského muzea se v akrobatické ohňové show představili kejklíři, metači a plivači ohňů a další umělci. Důstojnou tečkou za mimořádným programem a tím nejlepším návratem do současnosti bylo i video k devítisetletému výročí první písemné zmínky o existenci města Tachova, které v samotném závěru sklidilo zasloužený potlesk.

Jako každý rok, a ani ten letošní nebyl výjimkou, byl o akci Muzea Českého lesa v Tachově nebývalý zájem. V pěti turnusech, zhruba po padesáti lidech, shlédli návštěvníci poutavý a po všech stránkách vyčerpávající program. Dostalo se jim také poučení o nelehké historii kláštera v období válek a jiných násilných střetů, o nichž v té době rozhodně nebyla nouze. Beznadějně vyprodané časové vstupenky a zajímavý, hodinový program, znovu potvrdily dnes už známý fakt, že organizátoři z tachovského muzea odvádí dobrou a záslužnou práci a bylo opravdu, co obdivovat.

Oldřich Voráček