Právě v těchto dnech zde pracovníci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje dělají prořezávku náletových dřevin i vzrostlých stromů. „Aktuálně se v tomto úseku musí pokácet pět desítek vzrostlých stromů. Jedná se převážně o topol černý,“ uvedla vedoucí střediska péče o zeleň Michaela Racková za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje.

Důvodem kácení je fakt, že jsou stromy přestárlé a silničnímu provozu nebezpečné. „Při silných větrech se celé stromy nebo kosterní větve vylamují a padají na vozovku,“ doplnila Racková. Řidiči se musí připravit na určitá dopravní omezení. Při kácení stromů pracovníci údržby vozovku dočasně uzavírají, jinak je v místě jejich pohybu snížená rychlost.

Kácení ale probíhá i na dalších místech Tachovska. „Zde se jedná o úklid poškozených stromů po nedávném náporu sněhu, kdy se mnoho stromů a větví pod tíhou sněhu rozlomilo. Dále se aktuálně kácí i suché ovocné stromy, jejichž počet výrazně vzrostl vzhledem k minulým suchým létům,“ uzavřela Michaela Racková.

Pracovníci údržby musí odstranit nebezpečné stromy a náletové dřeviny v době vegetačního klidu, který končí 31. března.