Miloslav Antropius přišel s myšlenkou, jak těmto památkám pomoci. A to adopcí, podobně jako je tomu u zvířat v zoologických zahradách.

A nejde jen o pomoc památkám, ale i o hledání domova. „Za války i po ní tyto památky lidé dost ničili. Možná i za nějakou odměnu je byli ochotni zaorat. Neměli k tomu žádný vztah. Lidé, kteří se zde narodili památky tak nevnímají, jako ti lidé, co se sem přistěhovali,“ vysvětluje Antropius a pokračuje: „Zdejší kraj je mimořádný. Jak polohou, tak přírodou a zejména tím obrovským množstvím kamenných památek.“

Autor myšlenky adopce památek cestoval v minulosti po republice, ale takový rozsah kamenných děl nikde neviděl. „Je to unikum, které lidem pomáhá dotvořit si domov, a to mnohdy lidem, kteří se zde nenarodili, přistěhovali se,“ popisuje současný stav.

Dostatek vhodné suroviny a naklonění zdejšího kraje kameníkům podpořilo v minulých staletích vznik velkého množství děl. „Vše začalo v polovině předminulého století. To zde začal působit kameník Georg Böhm ze Studánky, po kterém se našly stovky děl od Domažlic až po Mariánské Lázně,“ připomíná Antropius, který důvod pro svojí myšlenku nevidí jen v záchraně vlastních památek, ale právě také v hledání identity v novém domově lidí, kteří se na Tachovsko přistěhovali.

Přes jistou zanedbanost kamenných děl u cest a v polích je vidět, že některé jsou v péči dobrovolníků. „Hodně památek už má takového svého andělíčka. Teď je tedy čas myšlenku adopcí rozšířit, podpořit a dát jí formu. Památky bude nutné nejprve zmapovat a zájemce o adopci se bude moci přihlásit,“ tvrdí Antropius a poukazuje na možnost spolupráce s Místní akční skupinu (MAS), kde iniciativa v mapování a popisu památek už běží.

Několik křížků a památek na Tachovsku je v péči dobrovolníků. Je vidět, že kolem je třeba vysekána tráva a prořezáno křoví. „Příkladem může být v Otíně u hřbitova pomník mladého německého vojáka z první světové války. Pomník byl povalený a zanedbaný. Jedni místní lidé se ujali péče o tuto památku. Podobně aktivní lidé jsou ve Studánce,“ ukazuje Antropius na příklady.

Autor myšleny adopcí hledá podobně aktivní zájemce o adopci památek. Kdo by se k takové památce přihlásil, zajistil by podle svých možností její opravu a následně jakousi údržbu. Jedinou odměnou by ale byl pouze dobrý pocit,“ dodává závěrem výzvy.

Zájemci o více informací ohledně adopce památek mohou kontaktovat redakci Tachovského deníku, nebo napsat na: antonin.hribal@denik.cz