Výstavu vzácných sakrálních předmětů, liturgické oděvy, či přednášku o evropském perníkářství mohou zažít návštěvníci a obyvatelé Tachova tuto sobotu. V rámci Dnů evropského dědictví se veřejnosti otevře řada místních památek. Město ve spolupráci s kulturním střediskem a dalšími institucemi připravilo program a prohlídky celkem v devíti významných památkových objektech.

„Každou hodinu bude možné absolvovat komentované kostýmované prohlídky v klášteře a kostele sv. Máří Magdalény a Alžběty v Muzeu Českého lesa v Tachově,“ informovala ředitelka muzea Jana Hutníková s tím, že muzeum nabídne výstavu Názorně o včelách a včelařství, včetně přednášky Jana Krabce o evropském perníkářství v průřezu staletí. Přednáška začíná v sobotu ve 14.30 hodin. Součástí programu v muzeu bude rovněž akce nazvaná Kramaření s Kotcem v klášterní zahradě. Při této akci se zábavnou formou představí sdružení Kotec, zabývající se prevenci kriminality mládeže. Dalším objektem zpřístupněným v Tachově v rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) je Městská galerie.

V ní probíhá výstava obrazů Pavla Fidermáka a s autorem bude možné se v sobotu setkat osobně, a to od 13 do 16 hodin. Také kostel sv. Václava a příhradební ulička s věžemi nabídnou každou celou hodinu komentované prohlídky, stejně jako kostel Nanebevzetí Panny Marie. Komentované prohlídky zde budou v 11 a ve 12 hodin, od 10 do 15 hodin bude moci veřejnost obdivovat na výstavě vzácné sakrální předměty (monstrance, kalichy, relikviáře) a historické i současné liturgické oděvy. Veřejnosti se v sobotu otevřou také obě křídla zámku, tedy prostory radnice a umělecké školy. Základní umělecká škola bude mít otevřeno od 10 do 16 hodin, s komentovanými prohlídkami a ukázkami hisotrických tanců v chodbě ve 13, 14 a 15 hodin. Zpřístupněná radnice nabídne také čtyři svatební obřady.

„Oddávat budu v historickém kostýmu,“ uvedl místostarosta Tachova Jiří Struček. Komentované prohlídky nabídne kromě zámku také Hussmannův mlýn. Jízdárna ve Světcích se otevře v sobotu v půl jedenácté dopoledne a připravena je zde výstava výtvarných prací neprofesionálních výtvarníků. Komentované prohlídky se budou konat vždy ve 13, 14, 15 a 16 hodin. Poslední tachovskou památkou otevřenou v rámci letošních EHD je židovský hřbitov. Zájemci o jeho prohlídku budou mít sraz v každou celou hodinu v ulici K.H. Borovského, odkud společně na židovský hřbitov, kde je k vidění 178 náhrobníků v 19 řadách, odejdou. V rámci EHD se uskuteční ještě hudební program, jehož přesná podoba bude upřesněna.