Je tvořena 16 duby letními s největším naměřeným obvodem 405 cm a jde o jediné památné stromořadí v tachovské části Českého lesa.

V Tachově najdete hned dvě památná stromořadí čítající dohromady 665 stromů! „Knížecí alej“, vysázená kdysi v nivě řeky Mže při cestě z města do Světců, má dnes 480 položek. Druhově pestrou společnost tvoří duby letní, javory mléče i kleny, jasany ztepilé, olše lepkavé, vrby, jírovce maďaly a lípy srdčité. Největší obvod je odtud uváděn 445 cm. I druhou tachovskou chráněnou alej najdete v nivě Mže, ovšem na východním konci města při cestě k minerálnímu prameni, o čem vypovídá i název – „Alej u minerálního pramene“. Tvoří ji 185 stromů, javory kleny i mléče, lípy, jirovce maďaly a olše lepkavé s obvody až 495 cm. Za obě aleje můžeme děkovat dřívějším majitelům tachovského panství, knížecímu rodu Windischgrätzů.

„Muckovská alej“ se jmenuje podle Muckova. Kdo neví, kde se toto místo nachází, prozradím, že na silnici z Boru do Přimdy. Převažují tu jírovce maďaly a zbytek tvoří duby letní, dohromady je tu chráněno na 166 stromů s obvody mezi 80 – 240 cm. Přímo na Bor, podél silnice do Stráže, nasedá památné stromořadí „Borská alej“, 115 dubů letních s obvody mezi 90 – 260 cm. V rovinaté a rybničnaté krajině kolem Boru je více zajímavých dubů i jejich seskupení, ale o tom až někdy jindy. Mezi Boněticemi a Olešnou, na hranicích přírodního parku Valcha se nachází „Jírovcová alej u Olešné“. Jak název vypovídá, je tvořena jírovci maďaly v počtu 192 kusů s obvody 70 – 250 cm.

V samém jihovýchodním cípu tachovského okresu se nachází zámeček Alfrédov a u něj převážně lipové stromořadí chráněné pod názvem „Alfrédovská alej“. K lipám přistupuje ještě několik javorů klenů a jírovců maďalů, dohromady rovná stovka stromů. Obvody jsou uváděny od 180 do 360 cm. „Alej ke svaté Anně v Plané“ jsem již představil před časem, takže se o ní dále zmiňovat nebudu.

Máme tedy za sebou pomyslnou toulku krajinou našeho okolí za památnými stromořadími. Co říci závěrem? Nejčastěji zastoupeným druhem je jírovec maďal a to hned v 6 alejích. Tři stromořadí jsou jednodruhová, dvakrát jde o dub letní, jedenkráte o jírovec maďal. Zajímavá je absence významnějších stromořadí (tedy vhodných k ochraně) na Bezdružicku, zatímco na sousedním Tepelsku (již v Karlovarském kraji) je celá řada krajinářsky působivých alejí, zejména podél silnic nižších tříd.

Miroslav Trégler