Na setkání rodáků se přišli podívat i občané z okolních vsí.
„Letos se sešlo více pamětníků a rodáků než loni,“ postřehli manželé Pospíšilovi z nedaleké Zlivi, kteří tuto akci navštěvují pravidelně.
„Vysoké Sedliště má velmi krásné prostředí a počet hostů je také vyšší, než na běžných, nedělních bohoslužbách. Přejeme místním občanům, aby byl kostel opraven,“ řekli dále manželé Pospíšilovi.

Mše byla celebrována vikářem Bornem z Boru a také byla překládána do němčiny.
„Tato akce je v rámci poutě ke kostelu svaté Anny za Planou. Rodáci se pravidelně setkávají i v jiných vesnicích, zde v pohraničí. Tam se taky sloužívají mše. Setkávají se ve Štokově, Brodu nad Tichou, Broumově, Chodové Plané nebo Domaslavi,“ řekl Deníku plánský farář P. Jaroslav Šašek.
Něměčtí rodáci ve čtvrtek přislíbili, že za rok přijedou v tradičních bavorských krojích.

„Dnešní mše byla opravdu krásná, i po stránce muzikální. Také zázemí bylo příjemné,“ pochvalovali si zážitky ze včerejšího setkání manželé Pospíšilovi.

Josef Holek