Jak Deníku řekl starosta obce Karel Týzl, v přípravách je rovněž třetí etapa, kterou bude revitalizace rybníčku v dolní části parku, který je zároveň slouží jako požární nádrž.

Dokončeny jsou v parku terénní úpravy, tedy nové cestičky, několik tůněk zadržujících vodu v krajině, také mostek přes vodoteč je již návštěvníkům parku k dispozici. Další součástí lokality jsou odpočinková místa s různými možnostmi posezení.

"Po vybavení zbývajícím mobiliářem se pustíme do úpravy vodní nádrže na rybníček, který by více odpovídal charakteru toho území, v němž se nachází," dodal starosta.

Do parku je přístup z obce uličkou od Školní ulice, dále z areálu obecního úřadu, dolní část parku uzavírá křižovatka ulic Lázeňské a Hradišťské.