Za čtyři roky v něm návštěvníci mimo jiné najdou skanzen v podobě středověké vesnice, tvrz, vzdělávací centrum a přírodní prostředí, na které volně naváže obnovená Zlatá cesta. O její obnovu se postará tachovské občanské sdružení Terra Tachovia. Na bavorské straně je garantem projektu sdružení Via Carolina.

„Je to velký den pro všechny, kteří uplynulých sedm let za tento projekt bojovali,“ vyjádřil se při zahájení výstavby předseda sdružení Via Carolina Alfred Wolf.

Park bude vznikat v příštích čtyřech letech a náklady na jeho vybudování jsou 4,2 miliony eur. Projekt je z převážné části financován programem Cíl 3 Evropské unie.

„Už budování parku bude atrakcí. Věříme, že projekt pozvedne cestovní ruch v obou příhraničních regionech. Návštěvníci se mohou těšit na přeshraniční vzdělávací centrum, obyvatelný historický skanzen, tržní prostor pro získávání nových zážitků a samozřejmě na zázemí v podobě restaurace, seminárních místností a další zařízení,“ dodal Wolf s tím, historický park přejde na české straně do volné krajiny s obnovenou Zlatou cestou.

O její znovuzrození se postará tachovské sdružení Terra Tachovia. „Zlatá cesta zůstala díky rozvoji dopravy zachovalá a v krajině mezi Tachovem a Bärnau je dobře patrná. Jde o nejlépe zachovalý úsek mezi Prahou a Norimberkem,“ uvedl za tachovské sdružení Roman Soukup.

Zlatá cesta bude v rámci projektu doplněna dalšími milníky. „Čtyři už stojí, celkem jich bude dvanáct,“ doplnil Soukup. Turisté najdou na devatenáctiki­lometrovém úseku cesty odpočívky, boží muka a další historické znaky dokumentující význam cesty.