„Dříve bylo kolem Plané mnoho vycházkových okruhů lemovaných kamennými lavičkami a kapličkami. Pak se na ně zapomnělo, mnoho cest bylo zalesněno nebo zoráno a nepodařilo se je obnovit,“ píše jeden z občanů v posledním vydání Plánského zpravodaje.

Lidé by chtěli centrální park a než vznikne, tak využít jako klidové zóny stávající prostory. Třeba místo kolem kostelíku sv. Petra a Plavla by se prý mohlo přetvořit. „Je tu průchod od polikliniky i z Bezdružické ulice, chybí pouze oplocení k sousednímu domku, pěkná lavička a doplnění odcizených okapů,“ píše místní občan M. Antropius.

Pozornost by si podle jeho názoru zasloužily i mnohé stavebně významné objekty. Na těch by neměla prý chybět cedulka s popisem. Ohledně toho, který vycházkový okruh by mohl být bez větších problémů obnovený, má M. Antropius jasno: Za kostelem sv. Anny doposud stojí kaple, kde bývala zázračná léčivá studánka. Kaple je v dezolátním stavu, pramen zanikl v důsledku důlní činnosti uranových dolů a cesty jsou zarostlé. „Pokud by se toto místo probudilo k životu, byl by tu nádherný procházkový okruh s historickou alejí, poutním kostelem sv. Anny i možností občerstvení v místním penzionu,“ přál by si M. Antropius