Extrémně teplé a hlavně suché počasí se podepíše také na provozu Bezdružické parní lokálky. Nadcházející víkend se totiž na lokálku chystá akce, při níž se návštěvníci mohli svézt historickým vláčkem taženým parní lokomotivou přezdívanou jako Kafemlejnek. Ta ale vlak nepotáhne. „Z důvodů extrémního sucha je rozhodnuto, že parní lokomotivu nahradí lokomotiva dieselová," sdělil Deníku Marek Plochý ze spolku Plzeňská dráha. Stačí malý uhlík a na požár je hned zaděláno. „Například ve středu hořelo u Trpíst u železniční trati," dodal jako příklad. Parní lokomotiva by byla příliš velikým rizikem vzniku požáru.

Kafemlejnek návštěvníci Bezdružického parního léta beztak uvidí. Jen nebude v kotli oheň, lokomotivu železničáři přitáhnou. Historický vláček s cestujícími potáhne dieselová lokomotiva Hektor. Program víkendové akce jinak zůstává nezměněný.

U zmiňovaných Trpíst shořelo kolem pěti hektarů částečně posečeného pole. „Požár napáchal škody předběžně za 225 tisíc korun," informovala deník mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková. Oheň likvidovaly jednotky HZS Plzeň Košutka a SDH Černošín, Pernarec, Pňovany, Svojšín, Trpísty, Úněšov a Všeruby. „S likvidací požáru pomáhal i místní zemědělec," dodala mluvčí.

Od čtvrtka je navíc hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí například přísný zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

Policisté budou preventivně provádět kontroly v okolí lesů s ohledem na hrozící požáry.

HEJTMAN VYHLÁSIL OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

V souvislosti s nárůstem požárů ve volném prostranství a vzhledem k prognózám, podle kterých bude velmi teplé a suché počasí pokračovat i v následujících dnech, vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs počínaje dneškem dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během ní jsou občané povinni dodržovat stanovená preventivní opatření.

V posledních dnech dochází k celkovému nárůstu počtu požárů, které zasahují rozsáhlé plochy porostů. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje proto požádal o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlášeno s platností od 6. srpna 2015 do odvolání a platí pro celé území Plzeňského kraje.

V tomto období se stanoví zejména následující preventivní opatření:

a) zákaz pálení hořlavých odpadů,

b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě
(za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště),

c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností (jako např. vypouštění tzv. lampionů štěstí).

Informace o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru bude ode dneška zveřejněna na úřední desce před budovou Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň i na elektronické úřední desce a prostřednictvím datové schránky ji obdrží starostové všech obcí Plzeňského kraje.

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Při porušení nařízení může být právnické nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně a fyzické osobě dle § 78 tohoto zákona.

Období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí, je dle nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněného v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu, zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů.

Stanislav Polák, vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví Odboru životního prostředí KÚPK, připomíná, že velké riziko vzniku požáru bývá v lesích. Zde platí zákaz rozdělávání ohně celoročně. „Každý, kdo vstupuje do lesa, zejména v období velkého sucha, by se měl vyvarovat všech činností, které by mohly mít za následek vznik požáru. V případě rozdělávání a udržování otevřených ohňů, kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a znečišťování lesa odpadky se jedná o činnosti, jejichž provádění v lese je výslovně zakázáno lesním zákonem, a to celoročně. Totéž se týká rozdělávání a udržování otevřeného ohně ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Respektováním těchto zákazů lze předejít mnohdy rozsáhlému poškození lesů a současně přispět k jejich nerušenému užívání všemi návštěvníky," říká Stanislav Polák.