Výtěžek sbírky Bílá pastelka půjde na aktivity podporující samostatný život nevidomých. Studenti budou na sobě mít bílá trička s logem sbírky a pastelkou stejné barvy odmění každého, kdo přispěje dobrovolnou částkou do kasičky. Sbírka se letos koná již 20. rokem. Příspěvky vybrané ve sbírce podpoří například výcvik vodicích psů, sociálněprávní poradenství pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.