„Byla to krása, oddych, pohoda," zhodnotila Noc kostelů v Kladrubech Eva Pomyjová, která se zúčastnila nejen jako návštěvnice, ale zároveň si v kostele zazpívala s kladrubským sborem. Program v kostele na náměstí začal historickou přednáškou Jiřího Čechury, kromě farního sboru pak v objektu zahráli Iveta Strachotová na varhany a Karel Touš na housle. Návštěvníkům pak o sakrálním místě přečetla Blanka Krýslová.

„V klášterním kostele po zahájení zazpíval Kladrubský farní sbor, dále Trio Classic, poté Chebské smyčcové kvarteto. Následovala komentovaná prohlídka kostela," doplnila Pomyjová.

V Tachově začala Noc kostelů modlitbou růžence a pravidelnou večerní bohoslužbou. Následoval krátký koncert duchovní hudby a po něm exkurze na kůru u varhan. „Návštěvníkům byly představeny varhany, popsána funkce jednotlivých částí s ukázkami melodií," uvedl farář Václav Vojtíšek. Program pokračoval komentovanou prohlídkou liturgických rouch a zakončen byl modlitbou.

V borském chrámu sv. Mikuláše zněla při Noci kostelů barokní a renesanční hudba. Program ale zahájily zvony a o historii stavby přednášel borský farář Vladimír Born. Vystoupil také Borský chrámový sbor.