Například v Boru už léta doplňují za vykoledované peníze vybavení Domova pro seniory. „Stejně tomu bude také v letošním roce. Z celkové vybrané částky jde pětašedesát procent zpátky do místa, kde se vybíralo," řekla Deníku Marie Macošková z Domova pro seniory v Boru.

Na Borsku se podařilo koledníkům vybrat necelých 90 tisíc korun, z toho 55 tisíc přímo v Boru a okolí, ostatní pak na Přimdsku a Strážsku. „Domov pro seniory provozuje Diecézní charita Plzeň, která také organizovala sbírku. Už léta z vybraných peněz dovybavujeme prostředí pro patnáct klientů domova. Jednou jsme za to nakupovali křesla, letos zatím uvidíme. Vždy pořizujeme to, co je aktuálně potřeba," doplnila vedoucí domova.

Husarský kousek se povedl koledníkům na Stříbrsku. Vybrali necelých 58 tisíc korun, o 20 tisíc korun více než před rokem. „To je úspěch. Podle toho, co koledníci vyprávěli, tak nejštědřejší byli lidé především v menších vesnicích," popsala Marie Krondlová z Diecézní charity Plzeň, která má Tříkrálovou sbírku na starosti.

Také ve Stříbře bude 65 procent ze sbírky použito na tamní domov pro seniory, dalších pět procent pro děti ze sociálně slabých rodin.

Podle pravidel sbírky jde vždy 65 procent zpátky do místa, kde se sbírka koná, 15 procent je na podporu sociálních služeb diecézní charity a 10 procent na projekty humanitární podpory. Zbytek je na pokrytá režie sbírky a na aktuální projekty.

Tříkrálová sbírka se v tachovském okrese konala ještě na Konstantinolá­zeňsku, ale výsledek koledníků ještě není znám. V samotném Tachově sbírku neorganizují. „Nemáme na to personální kapacitu," vysvětli farář Václav Vojtíšek.