Oblastí hodnocení je několik, například společenský život, aktivity občanů, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, o zeleň a další. Nejprve se uskuteční krajské kolo, vítěz postupuje do kola celostátního.

Zeptali jsme se starostů prvních tří přihlášených obcí, tedy Broumova, Konstantinových Lázní a Kostelce, čím chtějí zaujmout hodnotící komisi. Ve zbývajících obcích, Lomu u Tachova a Zadním Chodově, položíme stejnou otázku příští týden.

Broumov je nováčkem.„V obci vedeme bohatý společenský život, daří se spolupráce se zemědělci," uvedl starosta Broumova Ondřej Liška. „Zaujmout by měla i rekonstrukce budovy bývalé školy na multifunkční zařízení, v němž by měl v konečné fázi sídlit obecní úřad, knihovna, měl by bát společenský sál a klubovny. Dokončili jsme rekonstrukci veřejného osvětlení. Zajímavostí je i naučná stezka údolím Hamerského potoka či plánované propojení našich cyklostezek s německými," vyjmenoval starosta s tím, že věří v úspěch své vesnice.

V to doufá i starosta Konstantinových Lázní Karel Týzl. „Naposledy jsme se do této soutěže hlásili v roce 2008. Od té doby se hodně změnilo a máme se čím chlubit. Například nově upraveným veřejným prostranstvím v centru obce. Odstranili jsme provizorní budovy, postavili fontánu, pergolu, máme tam hasičské muzeum a infocentrum. Dobrovolní hasiči v Konstantinových Lázních a Hradišti mají novou zbrojnici . Vybudovali jsme několik malých parčíků, například u domu s pečovatelskou službou. Velice si považuji toho, že se lidé zajímají o obecní problematiku, což dali najevo založením občanských sdružení a aktivit," chválí starosta Týzl. Konstantinky v roce 2008 již získaly cenu za knihovnu a ocenění za kulturní život.

Ostříleným matadorem soutěže je Kostelec. „Ve Vesnici roku soutěžíme osmým rokem, to je dost na to, abychom měli zkušenosti a uspěli," řekl starosta František Trhlík. „Naším trumfem bude nově zrekonstruovaná mateřská škola, respektive první patro této budovy, kde je centrum pro mimoškolní činnost dětí a nízkoprahový klub pro mládež do patnácti let. Ten je určen především mládeži s nevyhraněnými zájmy. Volný přístup sem mají všechny děti s jedinou podmínkou a tou je slušné chování. V centru mají děti možnost se zapojit do dramatického a dvou výtvarných kroužků, další nese název Poznáváme svět, máme i výuku angličtiny. Uskutečnilo se toho u nás mnohem víc. Pro příklad uvedu druhou etapu přestavby hasičské zbrojnice v Nedražicích, kde vznikne společenská klubovna pro setkávání občanů všech generací," pochlubil se starosta Trhlík.