Podávání přihlášek je již od začátku měsíce v plném proudu, mnoho rodičů tak možná bude překvapeno, jaký je rozdíl úspěšnosti žáků podle toho, do jaké školy chodili. Že není malý, potvrzuje analýza datové redakce Deníku a společnosti prijimacky.ai.

Zdroj: DeníkData za posledních pět let, která Deníku poskytla organizace Cermat, ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy na Tachovsku žáci devátých tříd ze základní školy v Bezdružicích, kde úspěšnost přijímaček z matematiky činí 45,14 % a z češtiny 54,75 %. Jako druhá si stojí Základní škola Přimda, její žáci byli v matematice úspěšní na 38,88 % a v českém jazyce 54,59 %, tudíž v češtině téměř nastejno s bezdružickou školou. Přičemž celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně.

Matematika
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice 45,14 %
Základní škola Přimda 38,88 %
Základní škola Tachov, Zárečná 1540 33,20 %
Základní škola Kladruby 31,87 %
Základní škola Bor 30,40 %

Český jazyk
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice 54,75 %
Základní škola Přimda 54,59 %
Základní škola Černošín 52,63 %
Základní škola Bor 51,87 %
Základní škola Stříbro 50,93 %
Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

Deník o výsledcích poinformoval ředitelku ZŠ Přimda a požádal ji o její vyjádření k výsledkům analýzy. „Příprava žáků na přijímací zkoušky je  již řadu let v naší škole samozřejmostí. Vyučující matematiky a českého jazyka se s žáky pravidelně scházející jedenkrát týdně, aby je připravili na přijímací zkoušky. Během přípravy žáci společně či samostatně vypracovávají testy z přijímacích zkoušek z předchozích let, které jsou dostupné na internetu. Příprava na přijímací zkoušky probíhala i během uzavření škol v době covidu, kdy si vyučující s žáky domlouvali speciální online hodiny. Dobré výsledky u přijímacích zkoušek samozřejmě těší nejen žáky a jejich rodiče, ale i vyučující a vedení školy,“ odpověděla Marcela Husáková, ředitelka ZŠ Přimda.

Velmi dobře si v regionu v úspěšnosti při přijímacích zkouškách z matematiky vede také ZŠ Zárečná, Tachov (33,20 %), ZŠ Kladruby (31,87 %) a ZŠ Bor (30,40 %). V českém jazyce mezi pětici nejúspěšnějších pak patří základní škola v Černošíně (52,63 %), opět ZŠ Bor (51,87 %) a dále ZŠ Gagarinova, Stříbro (50,93 %).

„Jsme velmi potěšeni, že úsilí našich žáků a učitelů přináší takové vynikající výsledky. To svědčí o jejich oddanosti a kvalitě výuky na naší škole. Věříme, že kvalitní vzdělávání je klíčovým prvkem úspěchu našich žáků. Snažíme se poskytovat odborné vedení s cílem podporovat rozvoj našich žáků a umožňovat jim, aby vynikali v různých oblastech,“ odpověděla Deníku Ilona Křížková, která je nově ve funkci ředitelky základní školy v Kladrubech od června minulého roku.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„Spolupráce s rodiči a komunitou hraje důležitou roli ve vzdělávání našich žáků. Jsme vděční za podporu, kterou nám poskytují, a věříme, že silná spolupráce má pozitivní vliv na výsledky našich žáků. Tato pozitivní zpráva nás motivuje k dalšímu zdokonalování a inovacím ve výuce. Chceme zajistit, že naše škola bude i nadále poskytovat kvalitní vzdělání a připravovat žáky na úspěšnou budoucnost. Zdůrazňujeme důležitost matematických dovedností a rádi vidíme, že naši žáci v této oblasti excelují. Toto nám dává potvrzení, že jsme na správné cestě při podpoře rozvoje matematických schopností našich studentů. Zcela za sebe mohu říci, že jsem pyšná na naše žáky, za jejich úsilí a chuť se vzdělávat. Je to především zásluha všech, kteří se na vzdělávání našich žáků podíleli řadu let. Je mi ctí pracovat s týmem, který na tom má zjevnou zásluhu, a s rodiči, s kterými si ještě hledáme cestu většího sblížení. Velmi důležitá je též podpora zřizovatele, která má nezastupitelnou důležitost v úspěšnosti naší školy. Těším se na pokračující spolupráci s našimi žáky, rodiči a celou komunitou, abychom i nadále dosahovali výjimečných výsledků ve vzdělávání," doplnila Ilona Křížková.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat