Na jejím základě vznikla petice, která má zástupcům města Planá vyjádřit jasný signál, že si její autoři další kácení ve městě nepřejí. Podpisy pod petici organizátoři sbírali na několika místech v Plané. Po nasbírání dostatečného počtu podpisů se rozhodli, že dokument předají radním. „Petici jsme podali oficiální cestou na podatelnu Městského úřadu v Plané,“ řekla Deníku jedna z členek petičního výboru.

Ještě před oficiálním podání dokumentu na podatelnu Městského úřadu v Plané ale žádali nespokojení občané setkání s radními. „Předání se měl zúčastnit petiční výbor ale také lidé, kteří petici podepsali a měli zájem na tom, aby k tomuto tématu představitelům obce svůj názor sdělili. Zástupci města ale tuto možnost odmítli s tím, že trvají na oficiálním postupu. Paní starostka nám sdělila, že musíme petici doručit na podatelnu, teprve po jejím oficiálním podání se jí budou zabývat,“ doplnila organizátorka a dodala, že petici proto nechali posoudit právníkem k vyloučení případných chyb a začátkem tohoto týdne ji podali.

Zástupci města Planá ale postupují podle jediného možného scénáře. „Jestliže se část obyvatel Plané rozhodne napadnout některé z rozhodnutí jeho zástupců a zastupitelů, má na takový postup samozřejmě právo,“ uvedla starostka města Planá Martina Němečková a doplnila, že o podání petice již ví. “Dokument, kteří organizátoři na podatelnu podali však není peticí podle petičního zákona. Ještě před jejím podáním jsme se jim několikrát snažili poradit, jaké náležitosti musí petice splňovat. Několikrát s nimi komunikoval pan místostarosta Nutil a vysvětloval, co je potřebné udělat, abychom se tímto podnětem mohli zabývat jako peticí. To se však nestalo. Organizátoři například neuvedli, čeho vlastně chtějí dosáhnout, archy s podpisy jsou kopiemi tabulek, u kterých není uvedeno, co tito občané podepsali.” řekla Martina Němečková a doplnila, že podnětem se nyní bude zabývat Rada města, která má na vyjádření šedesát dnů. “Mrzí mě ale, že i přes snahy města se s iniciátory petice sejít a komunikovat o této problematice, o to nebyl z jejich strany zájem,” uzavřela starostka.