V Palackého ulici mají vyrůst dva bytové domy o čtyřech nadzemních podlažích a dva objekty o pěti nadzemních podlažích. Toto řešení je v souladu s územním plánem. Mnoha Tachovanům se však nelíbí.

Šmejkal zopakoval, že lidem vadí výše plánovaných domů, které zastíní současnou výstavbu a zhyzdí krajinný ráz lokality. Ujistil, že nechtějí zastavit celou stavbu, pouze snížit počet pater domů, které mají v dohledné době v ulici vyrůst. „Co nás trápí, proti čemu bojujeme, je sepsáno v předané petici,“ řekl Deníku s tím, že doufá, že se celá situace ještě může obrátit a výstavba čtyřpodlažních domů se zastaví.

Názor nezměnil ani projektant Jan Rössler, který se na zastupitelstvo také dostavil. Pouze zopakoval, že vše je v souladu s platnými zákony, vyhláškami, územním plánem a nařízeními, včetně vyjádření orgánů státní správy. „ Jak už jsem několikrát řekl, stavební úřad před vydáním stavebního povolení vše důkladně zkoumá, kdyby bylo něco protiprávní, tak by samozřejmě povolení nevydal," vysvětlil. "Vše, co se týče východní lokality nad Sládkovou ulicí, která je předmětem petice, je v souladu s územním plánem,“ uvedl.

Vedení města petici přijalo. "V současné době už město s celým řízením ohledně výstavby v Palackého ulici nic moc udělat nemůže, jelikož věc postoupila příslušným orgánům státní správy a do jejich výkonu město zasahovat nemůže. Přijali jsme proto petici občanů, kterou předáme krajskému úřadu, jenž bude celou věc posuzovat. Podobným potížím chceme do budoucna zamezit vytvořením jasných pravidel, která mimo jiné zavedou povinnost investora prezentovat své záměry ve fázi studie. Ta bude pro následnou realizaci závazná," řekl Deníku poskytl za vedení města radní pro komunikaci Matouš Horáček.