Reakci rodičů, která vyústila v sepsání petice, vyvolal nedostatek peněz pro školy, které vzdělávají děti se speciálními potřebami. „Petice má upozornit na to, že ve speciálních školách nejsou kvůli opatření ministerstva školství v dostatečné míře zajištěna podpůrná opatření pro handicapované děti,“ shodují se iniciátoři dokumentu s tím, že běžné typy škol tato speciální opatření sice nabídnout mohou, ovšem není na nich zajištěna dostatečná péče, kterou děti potřebují.

Některé děti podle rodičů nemohou být zařazeny v běžných školách a postoj ministerstva školství, které od září neposkytuje speciálním školám peníze na podpůrná opatření, tak tyto handicapované děti značně znevýhodňuje. Rodiče proto v petici žádají, aby bylo vzdělávání žáků se speciálními potřebami ze strany ministerstva plně podporováno.

Více o petici v některém z dalších vydání. Pokud byste chtěli petici podpořit, můžete se obrátit na emailovou adresu velichova.mich@seznam.cz .